Poraďte se s profesionály - Po-Pá: 10-18:30hod 734 500 418

Reklamační řád

Reklamační řád
Obvyklý postup vyřízení reklamace
Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené
Servisy, seznam servisů
Vrácení zboží do 14 dnů

Reklamační řád

Prodávající: Jaromír David – NAMIR, IČ: 71419080,

Místo podnikání: Na Dlouhém lánu 274/18, 160 00 Praha 6

Zapsán v živnostenském rejstříku

Provozovna: Žalanského 52/22, Praha 6

e-mail: podpora@namir.cz

 

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího a upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatňování a vyřizování reklamací vad dodaného zboží.

I. Obsah reklamace

Reklamace by měla obsahovat zejména:

1. datum nákupu zboží, druh zboží, doklad o nákupu, kopie objednávky

2. popis zjištěných vad a jejich projevů,

3. den a místo zjištění vad zboží,

4. požadavek na způsob odstranění vad.

II. Lhůta pro uplatnění reklamace

1. Reklamaci je kupující povinen uplatnit nejpozději do konce záruční lhůty, která je vedena v záručním listě, popř. v dokladu o koupi zboží, který záruční list nahrazuje.

2. Práva z odpovědnosti za vady, pro která platí záruční lhůta, zaniknou, nebyla-li uplatněna do konce této záruční lhůty.

III. Nároky kupujícího z vad zboží

1. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné anebo není-li takový způsob možný, má kupující právo na slevu z kupní smlouvy nebo právo odstoupit od smlouvy.

2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nebo právo odstoupit od smlouvy.

3. Jde-li o vady odstranitelné, které se však vyskytují opakovaně nebo ve větším počtu a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nebo právo odstoupení od smlouvy.

4. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od smlouvy.

IV. Vyřízení reklamace

1. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího ve lhůtě 30 dní od jejího obdržení, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Zjistí-li prodávající, že reklamace uplatněná kupujícím je neoprávněná, tuto reklamaci zamítne. Rozhodnutí o zamítnutí reklamace sdělí prodávající kupujícímu e-mailem nebo písemně a zároveň ho vyzve, aby si svoje reklamované zboží vyzvedl na provozovně prodávajícího nejpozději do 30 dnů od obdržení uvedeného zamítnutí. Pokud si kupující svoje reklamované zboží v této lhůtě nevyzvedne, je prodávají oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 50 Kč za jeden den.

3. Po marném uplynutí dalších 300 dnů, kdy si kupující uvedené zboží nevyzvedne, je prodávající oprávněn dát toto zboží do veřejné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění. Výtěžek dražby předá prodávající kupujícímu, a to po odečtení nákladů spojených s dražbou a event. nezaplaceného skladného.

4. Stejný postup platí i pro další případy, kdy si kupující svoje zboží nevyzvedne na provozovně prodávajícího.

V. Náklady spojené s vyřizováním reklamace

Náklady spojené s vyřízením reklamace nese prodávající. To však neplatí, jedná-li se o reklamaci neoprávněnou. V takovém případě nese tyto náklady kupující, který reklamaci uplatnil.

VI. Změny a doplňky reklamačního řádu

Prodávající je oprávněn reklamační řád doplňovat a měnit. Změnu poté zveřejňuje na internetu, popř. jiným vhodným způsobem.

 Jaromír David

 

Obvyklý postup vyřízení reklamace a pozáručního servisu

Reklamace a pozáruční servis

Preferujeme osobní profesionální přístup i potom co Vám zboží prodáme.

Pokud si nevíte rady, nejjednodušší je nám napsat na email podpora@namir.cz

Ve valné většině případů, je reklamace zboží vyřízena v mnohem kratší době než je zákonem stanovená. K námi nabízenému zboží poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na našich stránkách, v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce.

V případě, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis nebo chcete reklamaci uplatnit přímo u nás, můžete tak učinit dvěma možnými způsoby:

Reklamaci můžete osobně předat na všech naší prodejně.

V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na adresu:

Namir.cz
Žalanského 52/22, Praha 6
163 00

Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení svého požadavku.


Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (fakturu).

V případě, že chcete reklamovat zboží, které se obtížně přepravuje (bílé zboží, zahradní nábytek apod.), prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na email podpora@namir.cz. Navrhneme postup, který pro vás bude nejlepší, případně vám pomůžeme se zajištěním přepravy.

 

Jak postupovat když…

  •  je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy. PPL, poškození oznamte pomocí reklamačního formuláře na stránkách www.ppl.cz

  • zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište podrobnosti na e-mail podpora@namir.cz kde vám poradíme.

 

Jak postupovat u reklamace

Kontaktujte servis a popište jim problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

V případě velkých spotřebičů nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám (v případě oprávněné reklamace neplatíte žádné poplatky ani dopravné), u malých spotřebičů je nutné doručit zboží do servisu osobně, kurýrem či poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Pokud posíláte zboží do servisu, doporučujeme přiložit:

  • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,
  • popis závady + kontakt na sebe.

Upozornění: Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Upozornění: Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme v naší prodejně. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnuto, že zboží dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady,
  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
  • na podpora@namir.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
  • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění: Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

 

Služba Profi servis

Před svezením stroje je zákazníkovi zaslána cenová nabídka e-mailovou formou. Svoz je naplánován po potvrzení cenové nabídky. Pokud se prokáže že se nejedná o záruční opravu, bude na místě účtována cena opravy dle ceníku (Výjezd servisního technika: 1200,- Kč, Hodinová sazba technika 600,- Kč)

 

Neopravitelná závada

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte dořešit s prodejcem vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete opravný (montážní list) a záruční poštou nebo e-mail podpora@namir.cz

Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat. 

Servis pro Váš stroj podle značky 

 

 

 

 

 

 

AMA

EVOLUTION

GARDENER

HERCULES

MARINA

PANTER

PARTNER

ROJ

SPARTAN

VATAR

METLAND

MOBIL

 

Naleznete-li v kontaktech nepřesnost, prosím kontaktuje nás na emailu: podpora@namir.cz

Pokud máte zboží zakoupené u nás, můžete doručit k nám na prodejnu nabo doporučujeme přinést zboží přímo do příslušného servisu. Zahradní traktory svážíme k servisu zdarma.

Vrácení zboží do 14 dnů

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

Upozornění: V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Zboží nesmí být používané, musí být v orginálním obale.

V případě použití

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Vyzkoušené zboží

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Namir.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Stroje necháváme prověřit servisem, jeho účtovanou práci zahrnujeme do úhrady.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Servis sněhový fréz

  • servis nejdete na těchto odkazech dle typu frézy. Stačí kliknout na název.

AL-KO

Hecht

Kamenná prodejna v Praze

Žalanského 52/22, Praha 6 +420 604 169 665

Máme otevřeno
Po-Pá: 10-18.30hod
So-Ne: zavřeno

Ukázat na mapě

U nás můžete platit:
Zboží vám dopravíme: